کارگاه نوروفیدبک به صورت تئوری و عملی(کار با دستگاه)

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • ایمیل*
  4
 • کد ملی*
  5
 • شماره تماس*ترجیحا" شماره تلفن همراه
  6
 • شماره دانشجویی*
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار مینماید: کارگاه نوروفیدبک به صورت تئوری و عملی(کار با دستگاه) زمان: جمعه 21/07/96 از ساعت 9 الی 18 آخرین مهلت ثبت نام: دوشنبه 17/07/96 مکان: سالن شهید مطهری مدرس: پروفسور مسعود نصرت آبادی(مدیر دپارتمان درمان های تکنولوژیک مرکز جامع توانبخشی و توانمندسازی آرن و اولین متخصص و وارد کننده علم نوروفیدبک در ایران و استاد دانشگاه تهران) هزینه ثبت نام: 1000000 ریال(هزینه این کارگاه با همین مدرس که ماه گذشته در تهران به مدت ۲ روز برگزار گردید هر نفر ۷۰۰ هزار تومان بوده که با رایزنی های مختلف و کمک دکتر شهابی عزیز و برای دانشجویان واحد بوئین زهرا ۱۰۰ هزار تومان(یک هفتم دانشگاههای دیگر) خواهد بود.) به شرکت کنندگان گواهی معتبر با مهر و امضای پروفسور نصرت آبادی و مهر دانشگاه داده خواهد شد. (به علت محدودیت مکان الویت با دانشجویان روانشناسی است که زودتر در سایت ثبت نام خود را تکمیل نموده اند)
  9