همایش ها

 

 

 

 

ردیف  

عنوان همایش

برگزار کننده

تاریخ برگزاری

وضعیت ثبت نام

3

همایش بزرگداشت آیت الله سید حسن موسوی شالی

دفتر نهاد رهبری و معاونت دانشجویی و فرهنگی

96/11/19

...........

2

دومین نشست تخصصی بحران آب

معاونت پژوهشی

94/10/02

غیر فعال

1

همایش بزرگداشت آیت الله شیخ هاشم مدرس قزوینی

دفتر فرهنگ و نهاد رهبری

94/07/22

غیر فعال