کارگاه های پژوهشی

ردیف

عنوان کارگاه آموزشی

برگزار کننده

تاریخ

وضعیت ثبت نام

23 کارگاه روش های نوین آبیاری مرکز رشد واحد بوئین زهرا و کاشمر 98/12/18 غیر فعال

22

کارگاه حقوق شهروندی

باشگاه پژوهشگران جوان و معاونت پژوهشی واحد

96/12/17

غیرفعال

21

 کارگاه تخصصی طراحی وب سایت

دانشکده فنی مهندس

96/09/10

غیر فعال

20

کارگاه تخصصی حقوق

حوزه پژوهش

96/08/16

غیر فعال

19

 

 

کارگاه نوروفیدبک

باشگاه پژوهشگران جوان و معاونت پژوهشی واحد

96/07/17

غیرفعال

18

کارگاه روانشناسی Dsm

باشگاه پژوهشگران جوان و معاونت پژوهشی واحد

96/07/14

غیرفعال

17

 کارگاه حقوق شهروندی

باشگاه پژوهشگران جوان و معاونت پژوهشی واحد

96/02/12

غیرفعال

16

کارگاه علم سنجی

باشگاه پژوهشگران جوان و معاونت پژوهشی واحد

95/12/20

غیرفعال

15

کارگاه آشنایی با شاهنامه

باشگاه پژوهشگران جوان و معاونت پژوهشی واحد

95/10/7-8

غیرفعال

14

کارگاه طرح تحقیق و پروپزال نویسی

دفتر تحصیلات تکمیلی

95/09/29

غیرفعال

13

کارگاه علم سنجی با موضوع PDB

باشگاه پژوهشگران جوان و معاونت پژوهشی واحد

95/10/10

غیرفعال

12

کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس های بی اعتبار بین¬المللی

دفتر تحصیلات تکمیلی

95/09/11-95/09/08

95/09/25-95/10/02

غیرفعال

11

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزارEtabs

انجمن علمی عمران

95/09/14-95/09/13

95/09/06-95/09/07

غیرفعال

10

برگزاری کارگاه علم سنجی

باشگاه پژوهشگران جوان

95/09/01

غیرفعال

9

کارگاه آموزشی تخصصی رباتیک صنعتی

گروه رباتیک

95/02/31

غیرفعال

8

دوره آموزشی نرم افزار دیگسایلنت

حوزه پژوهش

95/02/25-95/02/26

غیرفعال

7

دوره آموزشی نرم افزارهای شیمی محاسباتی

حوزه پژوهش

95/01/27

غیرفعال

6

دوره آموزشی PLC

حوزه پژوهش

95/01/28-95/01/29

غیرفعال

5

کارگاه قنات داری و قنات شناسی

حوزه پژوهش

94/12/15

غیرفعال

4

کارگاه آموزشی تخصصی رباتیک صنعتی

گروه رباتیک

94/02/31

غیرفعال

3

کارگاه مقاله نویسی

حوزه پژوهش

94/09/25

غیرفعال

2

کارگاه آموزشی متلب

حوزه پژوهش

94/09/02-94/09/03

غیرفعال

1

کارگاه  آموزشی ETABS وSafe

حوزه پژوهش

روزهای پنج شنبه

غیرفعال